Tag Archives: Vanduo

Ekspertų patarimai, kaip įmonėje taupyti vandenį (ir pinigus)

Rūpintis mus supančia aplinka yra ne tik kilnu, bet ir finansiškai pelninga. Biure ar kitose įmonės patalpose atsakingai naudojant gamtos resursus galima ženkliai sutaupyti.  Per pastarąjį dešimtmetį vandens sunaudojimas pasaulyje ženkliai išaugo. Gali būti, kad ateityje organizacijoms bus keliami aukštesni vandens naudojimo reikalavimai bei įsivyraus griežtesnė kontrolė. Tad kodėl nepradėjus taupyti vandenį (ir pinigus) įmonėje […]

skaityti daugiau...

Pamirškite Vandenį Plastikiniuose Buteliuose, Geriau Darykite Tai

Tik vienas žvilgsnis į įmonės biurą ar administracines patalpas išduoda realų įmonės požiūrį į socialinę atsakomybę. Tai nėra garbės raštai, sertifikatai ar stiklo skulptūrėlės, simbolizuojančios įmonės nuopelnus aplinkosaugos ar socialinės atsakomybės srityse. Dažnai besidžiaugdami dideliais pasiekimais, vis dar užmirštame mažas, bet ypač svarbias detalės — net keturiose iš penkių įmonių Lietuvoje svečiams atsigaivinti bus siūlomas vanduo […]

skaityti daugiau...

Kaip sumažinti įmonės išlaidas vandeniui?

Geri­amojo van­dens par­davinėjimo preky­bos cen­tru­ose mada atke­li­avo iš Vakarų val­sty­bių, negal­inčių dži­augtis požem­i­nio van­dens lobi­ais. Lietuva yra viena iš nedauge­lio pasaulio val­sty­bių, kuri turi dide­les gėlo, požem­i­nio van­dens atsar­gas ir kur cen­tral­izuotu van­den­tiekiu tiekia­mas 100 proc. požem­inis van­duo. Van­duo Iš Čiaupo Yra Piges­nis. Kam mokėti pini­gus, jei kone nemoka­mai – van­den­tiekio van­duo irgi kain­uoja, bet jis […]

skaityti daugiau...