Tag Archives: Ištekliai

Rūšiuoti įmonėje — tai paprasta!

Vis daugiau įmonių Lietuvoje siekia tapti atsakingomis, tačiau daugumai darbdavių rūšiavimas įmonėje labiau asocijuojasi su beprasmėmis laiko ir pinigų sąnaudomis nei praktine nauda — išleisti pinigai naujoms rūšiavimo dėžėms įsigyti, gaišinamas laikas motyvuojant darbuotojus, sudėtingiau valyti ir tt. Tačiau net 80 – 90 procentų visų įmonės šiukšlių gali būti perdirbamos (popierius, skardinės, plastikiniai buteliai ir tt.)! […]

skaityti daugiau...

Efektyvesnis bendravimas BE vizitinių kortelių

Pasak IBIS World Inc, JAV vizitinių kortelių pardavimai mažėja nuo 1990 metų, o apyvarta kasmet krenta 13 procentų. Negana to, Vakaruose sparčiai populiarėja nauja tendencija – atsisakyti vizitinių kortelių. Analitikai teigia, kad popierinės vizitinės kortelės, panašiai kaip laikraščiai ar žurnalai, užleidžia vietą naujoms alternatyvoms ir efektyvesniems bendravimo būdams. Vizitinių kortelių nebeturi ne vien monarchai ar […]

skaityti daugiau...

Naujausias ekologinės gyvensenos žurnalo Ozonas numeris jau čia!

Su dideliu džiaugsmu pristatome naują Ozono numerį. Šį kartą žurnalo puslapius skiriame mus maitinančiai Žemei. Šiandiena skaityk, kaip kasdienis pietų stalas gali paveikti mūsų planetą ir kokius pažadus reikėtų tesėti šiais metais. Žurnalą atsiversti jau galite internete, o netrukus turėsite galimybę į rankas paimti ir popierinę Ozono versiją. Malonaus skaitymo!

skaityti daugiau...

Kaip sumažinti įmonės išlaidas vandeniui?

Geri­amojo van­dens par­davinėjimo preky­bos cen­tru­ose mada atke­li­avo iš Vakarų val­sty­bių, negal­inčių dži­augtis požem­i­nio van­dens lobi­ais. Lietuva yra viena iš nedauge­lio pasaulio val­sty­bių, kuri turi dide­les gėlo, požem­i­nio van­dens atsar­gas ir kur cen­tral­izuotu van­den­tiekiu tiekia­mas 100 proc. požem­inis van­duo. Van­duo Iš Čiaupo Yra Piges­nis. Kam mokėti pini­gus, jei kone nemoka­mai – van­den­tiekio van­duo irgi kain­uoja, bet jis […]

skaityti daugiau...

EKO idėja: daugkartiniai maišeliai daržovėms

Kaip dažnai perkame daržoves prekybos centruose? Kas per klausimas… Kodėl kiekvieną kartą pirk­dami daržoves prekybos centruose turime jas pakuoti į plas­tik­inį maišelį, kurį paprastai išmetame jau tą pačią dieną? Jei ir tau pabodo švaistyti energiją galvo­jant apie neekologiškus pro­duktų pakav­imo būdus Lietuvos preky­bos cen­tru­ose –  rinkis stil­ingus, daugkar­tinio nau­do­jimo maišelius. Preky­bos cen­tru­ose daržoves pakuok į […]

skaityti daugiau...

Kaip sutaupyti 5 proc. kiekvienais metais nuo įmonės elektros energijos sąskaitos?

Mes tam­pame vis sąmoniningesni energi­jos var­to­jimo sri­tyje — tai rodo didelė energiją tau­pančių elek­tros lem­pučių ir žibintų pak­lausa. Tačiau yra didelė tikimybė, kad mes ar ar kole­gos išei­dami iš patal­pos kar­tais pamirš­tame išjungti šviesą. Pradėti taupyti gal­ima mažais žingsneli­ais – išjun­giant nenau­do­ja­mus pri­etaisus, atidžiai skai­tant gaminio etiketes ir pasirenkant efek­tyvesnį pri­etaisą, įsigy­jant energiją tau­pančius pri­etaisus ir elek­tros […]

skaityti daugiau...