Tag Archives: Elektros energija

Kaip sumažinti išlaidas už elektros energiją biure 30 proc. ir daugiau?

Comments Off on Kaip sumažinti išlaidas už elektros energiją biure 30 proc. ir daugiau?

Šiais laikais, kai didžioji dokumentų ir komunikacijos dalis persikelia į elektroninę erdvę, net nesusimąstome, kad skiriame per mažai dėmesio įpročiams, lemiantiems elektros energijos suvartojimą biure. Pasak specialistų, net 60% pastato eksploatavimo sąnaudų gali sudaryti išlaidos elektros energijai (biurų apšvietimui, kompiuteriams, serveriams, kavos aparatui ir kt.). Nors didelė elektros energijos sąnaudų dalis yra techninio pobūdžio, tačiau […]

skaityti daugiau...

Elektros taupymo sprendimai, kurie augina įmonės pelną

Tik nedaugelis Lietuvos įmonių atsakingai vertina energijos taupymą, modernizuoja apšvietimo sistemas ir skaičiuoja sutaupytus pinigus, tačiau patirtis rodo, kad tai daryti apsimoka dėl kelių priežasčių. Visų pirma, mažesnės energijos sąnaudos – efektyvesnė gamyba mažesnėmis sąnaudomis ir didesnės pajamos bei pelnas. Antra, efektyvesnis energijos naudojimas leidžia sumažinti įmonės CO2 emisiją. Praktika rodo, kad pritaikius kompleksines energijos […]

skaityti daugiau...

Kaip sutaupyti 5 proc. kiekvienais metais nuo įmonės elektros energijos sąskaitos?

Mes tam­pame vis sąmoniningesni energi­jos var­to­jimo sri­tyje — tai rodo didelė energiją tau­pančių elek­tros lem­pučių ir žibintų pak­lausa. Tačiau yra didelė tikimybė, kad mes ar ar kole­gos išei­dami iš patal­pos kar­tais pamirš­tame išjungti šviesą. Pradėti taupyti gal­ima mažais žingsneli­ais – išjun­giant nenau­do­ja­mus pri­etaisus, atidžiai skai­tant gaminio etiketes ir pasirenkant efek­tyvesnį pri­etaisą, įsigy­jant energiją tau­pančius pri­etaisus ir elek­tros […]

skaityti daugiau...