>> APLINKOSAUGA <<.

 • Energijos išteklių, skiriamų susisiekimui, kiekio mažinimas. Susisiekimo būdų efektyvinimas.
 • Energijos išteklių, skiriamų komfortui palaikyti, kiekio mažinimas.
 • Energijos gaminimas naudojant atsinaujinančius išteklius – saulė, vanduo, vėjas.
 • Taršos prevencija ir mažinimas.
 • Saikingas ir efektyvus išteklių naudojimas kuriant gerovę, didesnę vertę.
 • Maisto ir kitų produktų transportavimo kelio nuo kilmės vietos iki galutinio vartotojo trumpinimas.
 • Saikingas maisto ir kitų produktų ar paslaugų vartojimas.
 • Vandens tausojimas, efektyvus vandens naudojimas buityje, pramonėje, ūkiuose.
 • Antrinių žaliavų pakartotinis panaudojimas, rūšiavimas, pakuočių mažinimas.
 • Elektroninio parašo įvedimas. Reikalaukite, kad visos sąskaitos jums būtų siunčiamos elektroniniu formatu.
 • Biologinės įvairovės ir gausos palaikymas, nykstančių rūšių apsauga.
 • Aplinkos tvarkymas ir aplinkosaugonių iniciatyvų organizavimas bei dalyvavimas.

 >> SOCIALINĖ ATSAKOMYBĖ <<.

 • Užrašyta ir kryptingai vykdoma įmonės socialinės atsakomybes (ĮSA) politika / strategija.
 • Darbuotojų įsitraukimas į ĮSA veiklas.
 • Saugios darbo aplinkos kūrimas.
 • Kryptinai vykdoma aiški darbuotojų motyvavimo sistema.
 • Darbuotojų mokymų organizavimas, kvalifikacijos kėlimas.
 • Atsakinga ir aktyvi narystė vietos bendruomenėse, jai aktualių problemų sprendimas.
 • Aktyvus bendradarbiavimas su nevyriausybinėmis organizacijomis.
 • Atsakingas laisvalaikis ir pramogos, be žalingo poveikio aplinkai ir aplinkiniams.
 • Korupcijos prevencija.
 • Potencialių verslo partnerių, tiekėjų ĮSA veiklų vertinimas.

 >> VIEŠINIMAS <<.

 • Pozityvios informacijos sklaidos visuomenės informavimo priemonėse ir kitoje aplinkoje didinimas.