Comments Off on Laikas mažinti plastikinių maišelių sunaudojimą

Laikas mažinti plastikinių maišelių sunaudojimą

Siekiant kovoti su išteklių atliekomis ir tarša, ES narių vyriausybės iki 2016 m. lapkričio 27 d. turi priimti priemones dėl lengvųjų plastikinių pirkinių maišelių sunaudojimo mažinimo ir apie tai pranešti Europos Komisijai. Tai daryti reikalauja  ES plastikinių maišelių direktyva. Ji įpareigoja valstybes nares siekti tikslų nustatant plastikinių maišelių kainas ir (arba) nustatant nacionalinius mažinimo uždavinius. […]

Skaityti daugiau...

Comments Off on 17 būdų mažinti popieriaus sunaudojimą įmonėje

17 būdų mažinti popieriaus sunaudojimą įmonėje

Kaip ir kiekvienas produktas, taip pat ir popierius per savo gyvavimo ciklą (žaliavos išgavimas, gamyba, perdirbimas, tiekimas, naudojimas ir atliekų tvarkymas) daro poveikį aplinkai. Pasak specialistų, daugiausia popieriaus sunaudojama laikraščių ir žurnalų spausdinimui, antroje vietoje yra sąskaitos, kopijavimo popierius, o trečioje – raštinės reikmenys: kalendoriai, užrašų knygelės ir lapeliai.  Dalinamės praktiniais patarimais, kaip mažinti popieriaus […]

Skaityti daugiau...

Comments Off on Darbuotojų gerovės kūrimas

Darbuotojų gerovės kūrimas

Sėkmingos įmonės pagrindas – sveiki ir motyvuoti darbuotojai. Sveika darbo aplinka gerina fizinė ir psichologinę darbuotojų savijautą, stiprinti jų sveikatą, todėl mažėja nebuvimo darbe dienų skaičius, didėja darbuotojų motyvacija ir produktyvumas, auga darbuotojų lojalumas įmonei. Darbuotojų gerovės ir sveikos aplinkos programos gali būti orentuotos į darbuotojų žinių, įgūdžių ir motyvacijos gerinimą (reikalaujančios mažesnių kaštų), bei […]

Skaityti daugiau...

Comments Off on Sveikesni pietūs darbe

Sveikesni pietūs darbe

Aktyvi prot­inė ar fiz­inė veikla darbe iš orga­nizmo reikalauja nemažai energi­jos. Deja, pasirūpinti visaverte mityba darbe pritrūk­sta laiko. Todėl dau­guma dirbančiųjų kas­dien susiduria su dilema – ką rink­tis pietums: sveikus, gre­i­tus ar pigius pietus? Darbo vietose žmonės praleidžia apie 60 proc. savo aktyvios dienos laiko. Taigi darbo metu žmonės užkandžiauja du arba tris kartus. Praktika […]

Skaityti daugiau...

Comments Off on Pristatome Nemuno ir Neries upių ekologinės būklės tyrimo rezultatus

Pristatome Nemuno ir Neries upių ekologinės būklės tyrimo rezultatus

Upių vandens būklė lyg žmogaus kraujas, kurio tyrimo rezultatai gali atskleisti ne tik esamą sveikatos būklę, bet ir perspėti apie gresiančias ligas. Du draugai, Aurimas Stabingis ir Džiugas Bražiūnas 2013 metais atostogas sugalvojo įprasminti mesdami sau iššūkį — perplaukti baidarėmis nuo Baltarusijos sienos iki Kuršių Marių. Ekstremalaus plaukimo metu bičiuliai pastebėjo, kad vietomis vanduo atrodė […]

Skaityti daugiau...

Comments Off on Sporto savaitė įmonėje: dviračiu į darbą, sveiki pusryčiai ir paskaita

Sporto savaitė įmonėje: dviračiu į darbą, sveiki pusryčiai ir paskaita

Tarptautinės duomenų valdymo bendrovės „Callcredit Information Group“, turinčios jau ketverius metus Kaune veikiantį padalinį, patirtis rodo, kad smagūs dalykai slypi iššūkiuose ir aktyviai įtraukiant darbuotojus į įvairias veiklas. Šiuo metu laikinosios sostinės biure dirba komanda, sudaryta iš 170 specialistų, kurie kuria ir palaiko inovatyvius technologinius produktus ir tarptautinę kompanijos IT infrastruktūrą. Nors įmonės darbuotojai jauni […]

Skaityti daugiau...

Comments Off on Praėjusiems nesudėtingą atranką — ženklas “Nešiukšlink”

Praėjusiems nesudėtingą atranką — ženklas “Nešiukšlink”

Praėjus nesudėt­ingą atranką asmenims, ugdymo įstaigoms, ver­slo įmonėms spalio mėnesį bus padovan­ota 50 ženklų “Nešiukšlink”. Pro­jektą ini­ci­juoja VšĮ “Rūpi” (nevyr­i­ausy­binė orga­ni­zacija, kuri vykdo veik­las social­inės atsakomy­bės, švietimo, aplinkosau­gos sri­tyse). Ženklo “Nešiukšlink” tik­slas — ugdyti aplinkosaug­inį sąmoningumą, švar­inti aplinką ir kurti teigia­mus pokyčius. “Ženklas “Nešiukšlink”, kaip 25 kadras, kuris kviečia keisti įprastą elgseną. O svar­biau­sia, kad […]

Skaityti daugiau...

Comments Off on Ką darbuotojai galvoja apie įmonės socialinę atsakomybę?

Ką darbuotojai galvoja apie įmonės socialinę atsakomybę?

Verslasatsakingai.lt puslapyje daug rašome apie įmonėse vykdomas socialinės atsakomybės veiklas. Tačiau, ta pati idėja, kuri vienoje įmonėje suburs ir įkvėps visus darbuotojus, gali nepasiteisinti kitoje. Kaip žinoti, ar socialinės atsakomybės veikla sulauks darbuotojų pritarimo, o ne pasipriešinimo? Nuo ko pradėti, norint sėkmingai vykdyti socialinės atsakomybės veiklas? Prieš pradedant kurti socialinės atsomybės veiklų planą, reikėtų išsiaiškinti, […]

Skaityti daugiau...

Comments Off on Geriausios atsakingo verslo idėjos 2016

Geriausios atsakingo verslo idėjos 2016

Bendraujant su Lietuvos verslo atstovais pastebime, kad dauguma įmonių turi susiformavusias socialinės atsakomybės, aplinkosauginių veiklų tradicijas, tačiau nuolat ieško ir naujų idėjų, kurios ne tik efektyviai mažintų verslo daromą neigiamą poveikį aplinkai, bet ir įkvėptų bei suburtų įmonės darbuotojus. Žemiau pateikiame 2016 metais gegužės mėnesį vykusio konkurso “Verslas atsakingai” lyderių veiklų pavyzdžius ir  esminius žingsnius, kurie […]

Skaityti daugiau...

Comments Off on Socialiai atsakingos įmonės partnerių atrankos kriterijų pavyzdys

Socialiai atsakingos įmonės partnerių atrankos kriterijų pavyzdys

Įmonių socialinė atsakomybė reiškia, kad reikia imtis veiksmų ir nustatant įmonės tikslus, atsižvelgti į socialinius bei aplinkos apsaugos aspektus. Įmonėms tenka apsirūpinti produktų atsargomis ir (arba) paslaugomis, kurios laikui bėgant, gali turėti poveikį aplinkai. Dėl šios priežasties įmonės privalo kontroliuoti savo tiekimų grandinę ir reikalauti, kad tiekėjai laikytųsi aplinkos apsaugos reikalavimų, pavyzdžiui, nustatytų įstatymuose ir […]

Skaityti daugiau...